Νέες "State of the Art" εγκαταστάσεις φιλοξενούν την μονάδα ΔΙΓΕΝΙΑ

Η Μονάδα ΔΙΓΕΝΙΑ (πρώην μονάδα ΜΕΓΑ) μετεγκαταστάθηκε σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ΙΤΕ-ΙΜΒΒ, στον ισόγειο χώρο τ...